VQP

Hier geloven wij in: hub for circularity (H4C)

Onze wereld staat voor enorme uitdagingen en dat betekent iets voor onze regio. Onze productiemethoden en levenswijze moeten duurzamer. Dat geeft nieuwe kansen in een
voorheen globale wereld van grondstoffen. Doordat afval nu ook grondstof gaat worden, komen er regionale cycli. Daarnaast willen we een economisch aantrekkelijke en voortvarende regio blijven, waarbij Limburg een magneet is voor aankomend talent.


Recommended Reads