VQP

Future

De kwalificatiefunctie en de omkering van de macrodoelmatigheid in het mbo

De beroepspraktijk van het mbo ontwikkelt zich snel en in verschillende richtingen. Hier en daar verdwijnen beroepen, maar vooral worden binnen beroepen nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd. Ook de studenten en werkenden veranderen, zij hebben een zeer diverse achtergrond, en toenemend andere preferenties op het punt van leren en werken. De regelgeving in de sector moet daarmee rekening houden. In dit artikel bespreken we het kwalificatievraagstuk in de sector in relatie tot de doelmatigheid van leerwegen.


Recommended Reads