VQP

Performativiteitsdenken schort het maatschappelijk debat op. Harde gegevens zoals het aantal deelnemers bepalen wat goed is. Wat niet gemeten of vergeleken kan worden, wordt als irrelevant beschouwd. En dan hebben we het toch over effecten van de vereniging die wel degelijk maatschappelijke en individuele waarde hebben, zoals sociale cohesie, verbinding, vitaliteit, plezier en zingeving.


Dit is een onderdeel van het volledige boek Verbinden

Recommended Reads