VQP

 Techniekcollege Zuid- Limburg: delen is vermenigvuldigen 

Een geprognotiseerde, door diverse oorzaken krimpende instroom van nieuwe leerlingen deed de in Zuid-Limburg actieve ROC’s Arcus en Leeuwenborgh besluiten hun techniekopleidingen samen te voegen om zo toch hun opleidingsaanbod te kunnen behouden. Daarnaast werden de banden met het bedrijfsleven fors aangehaald. Daarmee was het Techniekcollege Zuid-Limburg een feit. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde worden de opleidingen inhoudelijk sterker en beter afgestemd op het bedrijfsleven waarvoor ze opleiden. Nieuw gevormde onderwijsteams en voorlichting met het bedrijfsleven heeft de instroom een impuls gegeven. 


Recommended Reads