VQP

Industriële productie werd getransformeerd door stoomkracht in de negentiende eeuw, elektriciteit in het begin van de twintigste eeuw en automatisering in de jaren zeventig. Deze
golven van technologische vooruitgang hebben de totale werkgelegenheid echter niet verminderd. Terwijl het aantal productiebanen daalde, ontstonden er nieuwe banen en groeide de vraag naar nieuwe vaardigheden. Heden ten dage is er een nieuwe personeelstransformatie komende, terwijl productie een vierde golf van technologische vooruitgang doormaakt: de opkomst van nieuwe digitale industriële technologieën die
gezamenlijk bekend staan als Industrie 4.0.


Recommended Reads