VQP

Future

Maatschappelijke opdrachten voor het mbo

Inspelen op verandering

Technologisering, flexibilisering en globalisering zorgen ervoor dat beroepen in hoog tempo verdwijnen, veranderen of ontstaan. Deze veranderende vraag vanuit de maatschappij veroorzaakt een noodzakelijke vertaling naar onderwijsontwikkeling. Business Development in het mbo onderwijs betekent dus niet nieuwe afzet en omzet genereren, maar letterlijk Business (=onderwijs) ontwikkelen zodat een passend antwoord geboden wordt voor op handen zijnde maatschappelijke tendensen. Het beroepsonderwijs heeft, door het wendbaar voorbereiden op hun toekomstige loopbaan, een bepalende rol bij het vormgeven van de wereld van morgen. Strategische agenda’s zullen daartoe de volgende zaken bevatten: ieder talent verzilveren (brede toegankelijkheid), inspelen op de arbeidsmarkt in een continue verbinding met onze omgeving en werken aan maatschappelijke opgaven. In deze notitie tippen we maatschappelijke ontwikkelingen met bijbehorende uitdagingen aan. Een enorm palet van kansen voor een adaptief mbo.


Recommended Reads