VQP

Samenwerken

Samenwerken – het onderwijs, de stille kracht in de triple helix

Samenwerking – cruciaal voor een welvarende toekomst

het onderwijs, de stille kracht in de triple helix

Limburg heeft de afgelopen jaren zwaar en gericht geïnvesteerd in haar economie. Vier Brightlands campussen, een Kennis-As programma zijn daar de exponenten van, maar er is nog zoveel meer gebeurd. Gerichte keuzes van partijen in de triple helix. Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Als over deze investeringen gesproken wordt, dan is er veel aandacht voor de onderzoeksprogramma’s van de kennisinstellingen. Deze spreken immers tot de verbeelding, maar deze programma’s gaan hand in hand met het onderwijs. Ze vormen als het ware een siamees model. Het onderzoek dat niet kan zonder het fundament in het onderwijs.


Recommended Reads