VQP

Samenwerking – cruciaal voor een welvarende toekomst

overheid en onderwijs

De maatschappij verandert in een snel tempo en wordt complexer, onder andere door globalisering, robotisering, technologisering en digitalisering. Daarmee komt de samenleving onder druk te staan, en wordt er steeds meer verwacht van mensen in deze maatschappij. De overkoepelende maatschappelijke ontwikkelingen zullen zich daarom afspelen op drie gebieden. De technologische ontwikkeling, de veranderende arbeidsmarkt en de mens in de veranderende maatschappij. Strategische agenda’s zullen daartoe de volgende zaken bevatten: ieder talent verzilveren (brede toegankelijkheid), inspelen op de arbeidsmarkt in een continue verbinding met onze omgeving en werken aan maatschappelijke opgaven.


Recommended Reads