VQP

 Deze uitspraak van zowel de directeur Techniek van Gilde Opleidingen, Tjeu Van de Laar, als de directeur van het Techniekcollege ZL (Arcus en Leeuwenborgh), Ferdinand van Kampen zijn de kern waar het met betrekking tot samenwerking om draait. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen, maar bovenal samenwerking met ketenpartners, bedrijven, gemeenten, provincie en voortgezet onderwijs. “Eenvoudiger kunnen we het niet maken, maar wel leuker”. Wanneer je, zoals nu, twee personen met eenzelfde visie bij elkaar brengt, ontstaat mooie samenwerking. Wat Tjeu Van de Laar betreft, gaan we in Limburg van Noord tot Zuid samenwerken en de techniekketen versterken. We verbinden alle partijen met elkaar. Tjeu doet er in de afgelopen 14 jaar alles aan om het techniekimago, dat behoorlijk in het slob zat, de terechte glans te geven. Gave projecten, vaak ook van maatschappelijke aard, zijn hiervan het bewijs. Het recentelijk gestarte CIV GO (centrum voor innovatief vakmanschap voor de gebouwde omgeving) is daar een prachtig voorbeeld van. Zuyd Hogeschool, Fontys, Techniekcollege, Gilde Opleidingen, Bouwmensen Limburg, provincie, gemeente en bedrijfsleven zetten er samen de schouders onder en investeren 4.2 miljoen. 


Recommended Reads