VQP

 Karin Collombon, beleidsmedewerkster van de Provincie Limburg onderstreept het enorme belang van goed beroepsonderwijs voor onze Regio. “De talentontwikkeling van de leerling wordt een steeds grotere uitdaging”, geeft Karin Collombon aan; zij startte ooit op de pedagogische academie. Als docent moet je oog hebben voor het talent van de leerling. Voor docenten van het beroepsonderwijs hoort daar nog een open kijk naar de omgeving bij en het verbinding zoeken met de bedrijven waarvoor je opleidt. De Provincie stimuleert die verbinding en ondersteunt de daarbij horende professionalisering. Onze gezamenlijke uitdaging is het prikkelen, nieuwsgierig maken van potentiële leerlingen. Hiervoor stimuleren we diverse projecten in het basisonderwijs. Docenten spelen daarbij een sleutelrol en verdienen veel meer waardering dan momenteel het geval is. 


Recommended Reads