VQP

 Samenwerking is het TOVERWOORD van vandaag, ook in het onderwijs. Bij het VISTA college wordt daar vol op ingezet. Niet alleen met andere onderwijsinstellingen, maar ook met de overheden en het bedrijfsleven. Het kan niet genoeg GEBEUREN. 


Recommended Reads