VQP

Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in zich ontwikkelen. Wordt hier door de leiding tekort gedaan, dan ontstaan voorspelbaar taakhoudingsen motivatieproblemen.


Dit is een onderdeel van het volledige boek Verbinden

Recommended Reads