VQP

Dat je als manager verantwoordelijk bent voor het proces én het resultaat, dat is niets nieuws. Het hoort bij je taak. Maar je weet ook dat je in je eentje weinig bereikt. Je kunt het niet alleen. Zaak dus om je team mee te krijgen. Om van jouw verantwoordelijkheid een gezamenlijke, gedeelde verantwoordelijkheid te maken.

Of je nu manager in een winkel, een productiebedrijf of team- of afdelingsleider in het onderwijs bent, mijn ervaring is dat je die gezamenlijke verantwoordelijkheid alleen bereikt als je erin slaagt om het morele kompas van je team te zijn. Als je stáát voor de gemaakte keuzes. En als je bereid bent om open te zijn. En als je vertrouwen hebt in de mensen die samen met jou voor dat resultaat willen gaan. Daarvoor is moed nodig. Moed én het besef dat het niet om jou gaat, maar om het resultaat dat je samen wilt bereiken.


Dit is een onderdeel van het volledige boek Verbinden

Recommended Reads