VQP

Verbinden

Opleiden voor een baan, niet voor een papiertje

Laatst maakte ik het mee; het jubileum van iemand die al veertig jaar bij hetzelfde technisch bedrijf werkt. Hij vertelde me over zijn werk. Over hoe de laatste jaren niet meer hetzelfde was als vroeger. Het is nu anders en in welk tempo die veranderingen zich voltrekken. Zijn werk is de laatste vijf jaar méér en sneller veranderd dan al die 35 jaar daarvóór. Zijn woorden bevestigen wat ik overal opmerk. De wereld is anders geworden en daarmee de arbeidsmarkt ook. Beroepen verdwijnen, er komen nieuwe beroepen bij. Werk krijgt een andere inhoud door nieuwe technologieën en door nieuwe wensen uit de maatschappij. Denk aan de behoefte om circulair en duurzaam te gaan werken. Dat is iets waar we in het beroepsonderwijs rekening mee moeten houden. Nee, sterker, we moeten erop anticiperen, ons onderwijs zo inrichten dat het toekomstbesteding wordt.


Dit is een onderdeel van het volledige boek Verbinden

Recommended Reads